Aan: Patiënten van huisartsenpraktijk Medisch Centrum Kruisstraat

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik u op de hoogte stellen van het feit dat ik per 01-01-2021 zal stoppen met praktijk voeren in MC Kruisstraat.

Zoals u wellicht weet, ben ik in januari 2019 uitgevallen door ziekte. Per maart 2020 ben ik weer begonnen in de praktijk met herintegreren, maar uiteindelijk zonder het gewenste resultaat.
Hoewel ik het vak als huisarts heel erg leuk vind, werd mij duidelijk dat onze visies binnen de maatschap te zeer uiteen liepen en dat ik daardoor mijn werk niet langer naar behoefte kon uitvoeren. Dit zou ten koste gaan van de goede zorg voor mijn patiënten en ook van mijn eigen welzijn.

Ik heb lang nagedacht of ik deze stap moest nemen, maar voor mij (en mijn gezondheid) is het beter dat ik afscheid neem van MC Kruisstraat.
Ik heb mij altijd zeer gewaardeerd gevoeld door u en ik heb ervan genoten uw huisarts te mogen zijn. Ik hoop dat ik voldoende voor u heb kunnen betekenen en dat u begrip heeft voor mijn keuze.

Ik besef dat het voor velen lastig is om aan een nieuwe huisarts te wennen, maar er is een vaste waarnemer gevonden die mij per 28-09-2020 vervangt, te weten Drs. Jorien Van der Burg.
De patiënten die op mijn naam staan ingeschreven, zullen automatisch worden overgezet naar Drs. Haas-Lommerse.

Ik spreek hierbij mijn dank uit voor het fijne contact en het vertrouwen wat u in mij gesteld heeft. Ik wens u een goede gezondheid en veel geluk in de toekomst!

Met vriendelijke groet, Femke Mooij, huisarts