Patienttevredenheid

Huisartsenpraktijk MC Kruisstraat vindt de kwaliteit van zorg die u ontvangt belangrijk.

Ook de ervaring van patiënten die zorg hebben ontvangen, willen we er graag bij betrekken om de kwaliteit te kunnen verbeteren. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de zorg te verbeteren.

Wie vult de vragenlijst in?

De vragenlijst is bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met de huisarts: dit kan zijn tijdens een consult / bezoek in de praktijk, een telefonisch consult of tijdens een huisbezoek.

Uw huisarts/de assistente heeft u voor het onderzoek uitgenodigd na afloop van uw consult/bezoek.

Deelname is anoniem en zonder gevolgen

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Anonimiteit is hiermee gegarandeerd.

De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg.

Voor het meedoen aan deze enquete, klikt u hier.

Griepprik

De griepprik wordt dit jaar op vrijdag 6 november gezet.

Voor wie?

De griepprik beschermt u tegen de ernstige gevolgen van de griep (influenza). Sommige mensen kunnen sneller ernstig ziek worden van griep. Dat zijn mensen van 60 jaar en ouder. En mensen van alle leeftijden met hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en mensen met een verminderde afweer. Onze patiënten die hiervoor in aanmerking komen, zullen minstens 2 weken tevoren een brief thuis gestuurd krijgen. Deze mensen krijgen de griepprik gratis. Mocht u geen brief hebben gehad en denkt u toch in aanmerking te komen voor een prik, bel dan met de doktersassistente.

Pneumokokken prik

Dit jaar wordt er bij mensen uit het geboortejaar 1941 tot en met 1947 ook de pneumokokken prik aangeboden. Door de prik maakt u de kans kleiner dat u ziek wordt door de pneumokokken bacterie. U heeft dan minder kans op een longontsteking. Dit helpt vooral bij ouderen. Deze mensen krijgen niet alleen de uitnodiging voor de griepprik, maar ook voor de pneumokokken prik. Na 5 jaar is deze prik uitgewerkt, dan zal u een nieuwe uitnodiging krijgen. Ook deze prik is gratis. De prik wordt in uw rechter bovenarm gezet. Soms kunt u deze prik beter niet krijgen en kunt u de doktersassistente om advies vragen. Dat is:

  • als u koorts heeft, dus een temperatuur van 38 graden of hoger.
  • als u deze prik al een keer heeft gehad.
  • als u binnen 2 weken chemotherapie gaat krijgen of dit in de laatste 3 maanden heeft gehad.
  • als u een operatie gaat krijgen binnen 2 dagen.

Corona

Dit jaar zullen we de griepprik buiten gaan zetten in tenten op de parkeerplaats aan de achterkant van ons gebouw. Neem dus als het zou regenen een paraplu mee. Er is een looproute aangegeven waardoor ieder 1.5 meter afstand kan bewaren. Hiermee is het voor u veilig om de griepprik te krijgen. Neem de brief met de uitnodiging van ons mee en geeft deze aan de doktersassistente buiten in de tent waar je je kan aanmelden. 

Waar moet je rekening mee houden?

De griepprik wordt gegeven in uw linker bovenarm. Draag daarom gemakkelijke kleding, zodat u uw gehele bovenarm makkelijk bloot kan maken. Als u koorts heeft, dus een temperatuur van 38 graden of hoger, kunt u de griepprik niet krijgen. U mag niet komen als u verkouden bent, keelpijn hebt, plotseling moet hoesten of niezen of plotseling niet meer kan ruiken of proeven. Bel dan de doktersassistente voor advies.

Op deze dag zijn we uitsluitend voor spoedeisende problemen geopend. We hebben dan geen tijd om andere zaken te bespreken of om afspraken te maken.

Meer informatie

Wilt u meer algemene informatie over de griepprik? Bijvoorbeeld of u ervoor in aanmerking komt, wat bijwerkingen kunnen zijn en wat de voordelen van een griepprik zijn. Klik dan hier

Voor een video en gedetailleerde informatie, klik dan hier.

Voor meer informatie over de pneumokokken prik klikt u hier.

Voor een korte versie met plaatjes, klik dan hier.

Coronavirus

In verband met het corona virus vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen:

  • Kom niet naar de praktijk zonder vooraf telefonisch contact met ons te hebben gehad.
  • Kom alléén naar de praktijk
  • (uitgezonderd kinderen <18 jr. of zorgbegeleiders.
  • Houd voldoende afstand in de wachtkamers en de loop routes
  • Wij adviseren om een mondkapje te dragen binnen de huisartsenpraktijk.

Gaat mijn afspraak door?
Wanneer u een reeds geplande afspraak heeft opstaan kan deze gewoon doorgaan, mits u geen klachten heeft van verkoudheid/hoesten/ kortademigheid en/of koorts.
Twijfelt u of u kunt komen, neem dan contact op met de doktersassistente.

Dit geldt ook voor uw afspraak bij de praktijkondersteuners.
Mocht u het toch nog te vroeg vinden om te komen, hoeft u niet zelf af te bellen. U wordt dan op de dag van de afspraak gebeld door de praktijkondersteuners.

Testen op coronavirus
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. U kunt hiervoor direct contact opnemen met de GGD 0800-1202.
Wij adviseren om u of uw kinderen te laten testen op het coronavirus wanneer u 1 of meerdere klachten ervaart zoals:

Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? 
Blijf thuis tot de uitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek.

Heb je naast de milde klachten (zoals bovenstaand) ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan mogen ook huisgenoten niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Als de huisgenoten ook klachten hebben, dan laten zij zich ook testen.

Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 of
https://www.thuisarts.nl/corona

Opleiding

In onze praktijk wordt veel aandacht besteed aan opleidingen. Zo werkt er ieder jaar via de universiteit van Maastricht een arts die in opleiding is tot huisarts. Vanaf september is dat Marc van den Beemt. Hij zal tot voorjaar 2021 ons team versterken. Deze arts in opleiding tot huisarts werkt zelfstandig en kan, indien hij eventueel vragen heeft, de aanwezige artsen om raad vragen.

Daarnaast werken er regelmatig stagiaires van de opleiding tot doktersassistent. Zij doen een aantal taken zelfstandig en een aantal taken onder begeleiding.

Zie verder bij medewerkers

Vakanties

Vakanties

Wanneer één van de huisartsen vakantie heeft of een nascholing zullen de andere twee huisartsen vervangen. Bij een langere vakantie kan het voorkomen dat u een afspraak krijgt bij een vervangend huisarts die in Medisch Centrum Kruisstraat spreekuur houdt.

Feestdagen

De volgende feestdagen zijn wij gesloten en is de huisartsenpost open. Luister hiervoor het bandje van de telefoon af.

2020

Vrijdag 24 januari zal u van 12 tot 17 uur naar de huisartsenpraktijk Kling Nullet doorgeschakeld worden voor spoedeisende problemen. Wij hebben dan onze jaarlijkse evaluatie middag.

maandag 24 februari     maandag 13 april     maandag 27 april     dinsdag 5 mei     donderdag 21 mei     maandag 1 juni     vrijdag 25 december

2021

vrijdag 1 januari