Huisartsenpraktijk MC Kruisstraat vindt de kwaliteit van zorg die u ontvangt belangrijk.

Ook de ervaring van patiƫnten die zorg hebben ontvangen, willen we er graag bij betrekken om de kwaliteit te kunnen verbeteren. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de zorg te verbeteren.

Wie vult de vragenlijst in?

De vragenlijst is bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met de huisarts: dit kan zijn tijdens een consult / bezoek in de praktijk, een telefonisch consult of tijdens een huisbezoek.

Uw huisarts/de assistente heeft u voor het onderzoek uitgenodigd na afloop van uw consult/bezoek.

Deelname is anoniem en zonder gevolgen

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Anonimiteit is hiermee gegarandeerd.

De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg.

Voor het meedoen aan deze enquete, klikt u hier.