De griepprik ofwel vaccinatie tegen griep wordt jaarlijks tussen half oktober en half november gezet.

Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, zullen minstens 2 weken tevoren een brief thuis gestuurd krijgen. Mocht u geen brief hebben gehad en denkt u toch in aanmerking te komen voor een prik, bel dan met de doktersassistente.

Op de dag van de griepprik komt u op het aangegeven tijdstip naar de praktijk en meldt u zich op de begane grond bij de doktersassistente aan. U wordt vervolgens op volgorde van binnenkomst geholpen. Op deze dag hebben we geen tijd om andere zaken te bespreken of om afspraken te maken en zijn we uitsluitend voor spoedeisende problemen geopend.

Als u koorts (38°C of meer) heeft, kunt u de prik niet op dat moment krijgen. Bel dan ook met de doktersassistente voor verder advies.

Wilt u meer algemene informatie over de griepprik? Bijvoorbeeld of u ervoor in aanmerking komt, wat bijwerkingen kunnen zijn en wat de voordelen van een griepprik zijn.                                                                            Klik dan hier voor een video en gedetailleerde informatie.                                                                                            Voor een korte versie met plaatjes, klik dan hier.