Patienttevredenheid

Huisartsenpraktijk MC Kruisstraat vindt de kwaliteit van zorg die u ontvangt belangrijk.

Ook de ervaring van patiënten die zorg hebben ontvangen, willen we er graag bij betrekken om de kwaliteit te kunnen verbeteren. De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden om de zorg te verbeteren.

Wie vult de vragenlijst in?

De vragenlijst is bestemd voor personen (kinderen en volwassenen) die contact hebben gehad met de huisarts: dit kan zijn tijdens een consult / bezoek in de praktijk, een telefonisch consult of tijdens een huisbezoek.

Uw huisarts/de assistente heeft u voor het onderzoek uitgenodigd na afloop van uw consult/bezoek.

Deelname is anoniem en zonder gevolgen

Uw deelname aan het onderzoek is anoniem. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en behandeld. De praktijk en uw huisarts kan niet achterhalen wat u persoonlijk heeft geantwoord. Anonimiteit is hiermee gegarandeerd.

De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het verzamelen van informatie over de kwaliteit van de verleende zorg.

Voor het meedoen aan deze enquete, klikt u hier.

CoronavirusIn verband met het corona virus vragen wij uw aandacht voor de volgende richtlijnen:

  • Kom niet naar de praktijk zonder vooraf telefonisch contact met ons te hebben gehad.
  • Kom zo veel mogelijk alléén naar de praktijk. Uitgezonderd kinderen <18 jr. of zorgbegeleiders.
  • Houd voldoende afstand in de wachtkamers en de loop routes.
  • Het is verplicht om binnen de praktijk een mondkapje te dragen.

Gaat mijn afspraak door?
Wanneer u een reeds geplande afspraak heeft opstaan kan deze gewoon doorgaan, mits u geen klachten heeft van verkoudheid/hoesten/ kortademigheid en/of koorts.
Twijfelt u of u kunt komen, neem dan contact op met de doktersassistente.

Testen op coronavirus
U kunt zich laten testen op het coronavirus door te bellen met de GGD 0800-1202 of door u aan te melden op de website van de rijksoverheid coronatest.nl. Hiervoor moet u inloggen met uw digiD.

Wij adviseren om u of uw kinderen te laten testen op het coronavirus wanneer u 1 of meerdere klachten ervaart zoals: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius, plotseling verlies van reuk of smaak. Blijf dan thuis tot de uitslag bekend is. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek.

Heb je naast de milde klachten (zoals bovenstaand) ook koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid? Dan mogen ook huisgenoten niet naar buiten tot de uitslag van de test bekend is; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Als de huisgenoten ook klachten hebben, dan laten zij zich ook testen.

Voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 of
https://www.thuisarts.nl/corona